PRIVACYBELEID

Wie zijn wij?

Titanium-Webshop is een onderdeel van ME Metals & Technologies.
Adres:
Marie Curieweg 1E-1G
6045 GH Roermond, Nederland

Privacy beleid

ME Metals & Technologies. respecteert de privacy van alle bezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de aanmelding, vraag of suggestie zo correct mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw toestemming.

Als u een aanmelding, vraag of suggestie via onze site plaatst, hebben we naast de gegevens specifiek voor dat formulier uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
Om u blijvend van dienst te kunnen zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanmelding, vraag of suggestie en het gebruik van onze diensten op.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze internet diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@me-mt.com

ME Metals & Technologies verkoopt uw gegevens niet

ME Metals & Technologies verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag en opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy , dan kunt u een e-mail sturen naar info@me-mt.com Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Disclaimer

Alle informatie op de website www.titanium-webshop.eu is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. ME Metals&Technologies onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

ME Metals&Technologies is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via info@me-mt.com

TOP