Algemene voorwaarden

 1. Contactinformatie

Handelsnaam: Titanium Webshop B.V.
Vestigingsadres: Marie Curieweg 1G
Internetadres: www.titanium-webshop.eu
E-mailadres: sales@titanium-webshop.eu
KvK-nummer: 77577825
BTW nummer: NL861052882B01

 

 1. Ons Aanbod en de overeenkomst

Aanbod

 1. Alles wat wij op onze site aanbieden duiden wij gezamenlijk aan als het Aanbod.
 2. Het Aanbod bevat altijd een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. Producten worden geleverd conform DIN-ISO norm.
 3. Het Aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald Aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod hebt aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. Nadat je het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail.
 3. Totdat de betaling volledig is ontvangen blijven de goederen eigendom van Titanium Webshop.
 1. Retourneren
 1. Bij Titanium Webshop heb je 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en aan te geven het product te willen retourneren. Jouw bedenktijd gaat in op de dag dat jij, of een door jouw aangewezen derde (niet de vervoerder) het product ontvangen heeft.

Stuur binnen 14 dagen na ontvangst de producten retour dan gaan we er direct mee aan de slag.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Jouw plichten tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd mag je een artikel enkel gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen, zoals je dat ook in een winkel zou kunnen doen.
 2. Wanneer je een artikel terugstuurt dat door jouw handelen is beschadigd, een artikel incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het artikel verdergaand hebt gebruikt dan zoals hiervoor omschreven, dan ben je aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het artikel. Titanium Webshop zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou terug te storten bedrag.

 

Retourneren en de kosten daarvan

 1. U dient zelf de verzendkosten voor de retourzending te betalen indien een van onderstaande punten van toepassing is op uw bestelling.

- Indien u een defect meldt buiten de zicht termijn;

- Indien u niet tevreden bent over een product;

- Indien u per ongeluk een verkeerd product heeft besteld;

Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Wij raden u aan een retourzending ten alle tijden met track & trace of aangetekend te verzenden. Indien uw pakket zoekraakt tijdens het verzendproces bij een post verzend service, zijn wij niet aansprakelijk.

Retouradres:

Titanium-Webshop B.V.
Marie Curieweg 1G
6045 GH Roermond

Onze plichten bij herroeping

 1. Wij vergoeden zo snel mogelijk alle betalingen, in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending of indien je hebt aangetoond dat je het product aan ons hebt teruggezonden.
 2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, of per bank.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. De volgende categorieën producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kun je niet aan ons retourneren:

- Speciaal voor u bestelde producten en op maat gemaakte producten.

 1. De prijs en betaling

Prijs

 1. Op de website van Titanium Webshop staan de prijzen van het aanbod vermeld. Deze prijzen zijn altijd exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Titanium Webshop worden gecorrigeerd.

Betaling

 1. Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door jou wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

- iDEAL – VISA – Sofort – Sepa – Mastercard – Maestro

 1. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Het beveiligde systeem staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.
 1. Levering en uitvoering
 1. Titanium Webshop zal de mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft opgegeven bij de bestelling.
 2. Producten worden uit voorraad geleverd, indien u meer wenst te bestellen dan onze actuele voorraad dient u met ons contact op te nemen.
 3. Ontvangen goederen dienen door geadresseerde meteen na ontvangst gecontroleerd te worden op eventuele beschadiging en volledigheid en in voorkomende gevallen hier binnen 24 uur na ontvangst, schriftelijk melding van te doen.
 1. Persoonsgegevens
 1. De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 1. Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zullen partijen zich inspannen om eventuele geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst minnelijk met elkaar op te lossen. Partijen zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Indien er binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
TOP